Wybierz swój język

   Strona ks. Bolesława Szewca

Wiara i Eucharystia

Ks. Bolesław Szewc urodził się dnia 22 maja 1955 roku w Warszawie. Ojciec (1924-1998) inżynier budowlany i matka technik budowlany pracowali w biurach projektów. Dzieciństwo spędził na terenie Parafii Św. Kazimierza w Warszawie prowadzonej przez księży Zmartwychwstańców. Uczęszczał do XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Dolnej, gdzie w 1974 roku zdał maturę. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, przyjęty bez egzaminu wstępnego jako finalista olimpiady matematycznej. Po ukończeniu studiów w 1979 roku podjął pracę na SGGW – Akademii Rolniczej w Warszawie, gdzie prowadził zajęcia ze statystyki i innych przedmiotów matematycznych. Równocześnie rozpoczął pracę nad doktoratem pod kierunkiem Profesora Wiesława Szlenka (1935-1995) na wspomnianym wyżej wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. Praca nad doktoratem została przerwana w czasie stanu wojennego, gdy we wrześniu 1982 roku został powołany do wojska, najpierw do szkoły podchorążych w Świeciu nad Wisłą, a potem odbywał praktykę dowódczą w Brygadzie Saperów w Szczecinie. Zwolniony przedterminowo, ze względu na stan zdrowia, w 1983 roku zgłosił się do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i w tym samym czasie uzyskał stopień naukowy doktora matematyki. W lutym 1988 roku spotkał ks. Tadusza Dajczera, który wywarł zasadniczy wpływ na jego życie. 28 maja 1988 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski i został skierowany do pracy w Parafii Św. Mikołaja w Tarczynie na stanowisku wikariusza. W roku 1990 został skierowany na studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i objął funkcję Rektora Kaplicy Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Królikarni należącej do Zgromadzenia SS Franciszkanek od Cierpiących. W roku 1994 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Odtąd też wielokrotnie były mu zlecane różne wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Od listopada 2006 roku przez jedenaście miesięcy sprawował funkcję Moderatora Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Warszawskiej. W sierpniu 2008 roku został skierowany do Parafii Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. na Kole, gdzie jako rezydent świadczy pomoc duszpasterską. Jest tu opiekunem Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu, które jest odpowiedzialne za całodobową adorację. 24.06.2019 Ks. Kardynał Kazimierz Nycz odznaczył go przywilejem noszenia rokiety i mantoletu i przyznał mu tytuł kanonika.
(Por. Ks. Zbigniew Godlewski, Dwie opowieści czyli Warszawskie Łagiewniki, Warszawa - Koło 2010, s. 381.