Wybierz swój język

   Strona ks. Bolesława Szewca

Wiara i Eucharystia

Sanktuarium Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie

Dnia 19 marca 2021 JE Kazimierz Kardynał Nycz w Kościele Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Św. Jana od Krzyża w Warszawie ustanowił archidiecezjalne Sanktuarium Św. Józefa. Świątynia ta to budowla monumentalna, trzynawowa pseudobazylika (nawa główna jest wyższa od naw bocznych, ale nie ma okien ponad podporami) z transeptem, na planie krzyża. Nad przecięciem nawy głównej i nawy poprzecznej wznosi się potężna kopuła do wysokości 37 m ponad poziom gruntu. Mniejsza kopuła przykrywa Kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej. Architekt Feliks Michalski zaprojektował kościół w stylu międzywojennego warszawskiego modernizmu. Budowa trwała, z przerwą wojenną, od 1938 roku do konsekracji w 1963.[1]

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Sanktuarium 

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Sanktuarium Wejscie

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Sanktuarium fronton

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza wnetrze 

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza kopula

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza organy 

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza prezbiterium Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza kaplica adoracyjna

Niżej wymienieni artyści tworzyli wystrój kościoła.

Obraz Św. Józefa z Dzieciątkiem w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej: Michał Leopold Willman.

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Sw Jozef - L Willman

Stacje drogi Krzyżowej (autorstwo niepewne), polichromie wewnątrz kopuły i w absydzie prezbiterium: prof. Józef Sławiński i prof. Michał Baranowski.[2]

Stacje drogi Krzyżowej (autorstwo niepewne) i projekt sześciu witraży: Maria Hiszpańska-Neuman.[3]

Monumentalny krzyż w prawej nawie, figura Matki Bożej i tajemnice różańca Św. w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, oraz płaskorzeźby Św. Piotra i Św. Pawła na frontonie ambony: prof. Gustaw Zemła.[4]

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza ambona

Obraz Pana Jezusa Miłosiernego w południowej kaplicy transeptu: artysta malarz Serge.[5]

Umieszczone tam również obrazy Św. Jana Pawła II i Błog. ks. Jerzego Popiełuszki: malarka Anna Gryczko.

W czasie generalnego remontu w latach 2013-2015 przeprowadzonego przez ks. prob. kan. dr Zbigniewa Godlewskiego został zharmonizowany wystrój kościoła z jego piękną architekturą.[6] Widać to przede wszystkim w prezbiterium, gdzie znalazł się nowy ołtarz posoborowy, nowe miejsce przewodniczenia, stalle i nowy pomocniczy pulpit. Dostojnego wyglądu wnętrza dopełniają trzy nowe konfesjonały i troje nowych dębowych drzwi wejściowych.

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza miejsce przewodniczenia

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza stalle 

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza pulpit

Lewa nawa zakończona jest Kaplicą Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie od 1986 roku trwa adoracja, a od roku 1987 adoracja całodobowa. Nawa ta styka się z Kaplicą Miłosierdzia Bożego, która też jest kaplicą chrzcielną. We wnęce tej nawy znajduje się drewniana figura Św. Jana od Krzyża, który jest drugim patronem kościoła od momentu jego poświęcenia przez JE Stefana kardynała Wyszyńskiego w 1951 roku.

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza lewa nawa

 

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza kaplica Matki Bozej 

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Milosierdzie Boze

 

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza oltarz boczny 

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza chrzcielnica Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Sw Jan od Krzyza 

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Sw Jan od Krzyza zblizenie

Prawa nawa zakończona jest Kaplicą Krzyża Św. i styka się z Kaplicą Matki Bożej Różańcowej. We wnęce tej nawy znajduje się grób ks. Jana Sitnika, budowniczego kościoła, i czczona przez wiernych figura Św. Józefa, który jest patronem Sanktuarium, patronem Parafii i głównym patronem kościoła.

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Prawa nawa Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Krzyz A Zemla

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Matka Boza Rozancowa

 

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Sw Jozef

 Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Sw Jozef zblizenie

Przy głównym wejściu do kościoła jest krzyż zwyczajowo całowany przez wiernych.

Kosciol Sw Jozefa i Jana od Krzyza Krzyz i konfesjonal[1] Por. Zbigniew Godlewski, Warszawie Łagiewniki. Kościół i Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, Warszawa 2016, s. 1.

[2] Tamże, s. 1.8-9.45.

[3] Tamże, s. 1.45-60.

[4] Tamże, s. 1.11.13.14.16-36.

[5] Tamże, s. 40-41.

[6] Por. tamże, s. 1.7.