Strona ks. Bolesława Szewca

2.0

Ks. Bolesław Szewc urodził się dnia 22 maja 1955 roku w Warszawie. Ojciec (1924-1998) inżynier budowlany i matka technik budowlany pracowali w biurach projektów. Dzieciństwo spędził na terenie Parafii Św. Kazimierza w Warszawie prowadzonej przez księży Zmartwychwstańców. Uczęszczał do XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Dolnej, gdzie w 1974 roku zdał maturę. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, przyjęty bez egzaminu wstępnego jako finalista olimpiady matematycznej. Po ukończeniu studiów w 1979 roku podjął pracę na SGGW – Akademii Rolniczej w Warszawie, gdzie prowadził zajęcia ze statystyki i innych przedmiotów matematycznych. Równocześnie rozpoczął pracę nad doktoratem pod kierunkiem Profesora Wiesława Szlenka (1935-1995) na wspomnianym wyżej wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. Praca nad doktoratem została przerwana w czasie stanu wojennego, gdy we wrześniu 1982 roku został powołany do wojska, najpierw do szkoły podchorążych w Świeciu nad Wisłą, a potem odbywał praktykę dowódczą w Brygadzie Saperów w Szczecinie. Zwolniony przedterminowo, ze względu na stan zdrowia, w 1983 roku zgłosił się do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i w tym samym czasie uzyskał stopień naukowy doktora matematyki. W lutym 1988 roku spotkał ks. Tadusza Dajczera, który wywarł zasadniczy wpływ na jego życie. 28 maja 1988 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski i został skierowany do pracy w Parafii Św. Mikołaja w Tarczynie na stanowisku wikariusza. W roku 1990 został skierowany na studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i objął funkcję Rektora Kaplicy Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Królikarni należącej do Zgromadzenia SS Franciszkanek od Cierpiących. W roku 1994 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Odtąd też wielokrotnie były mu zlecane różne wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Od listopada 2006 roku przez jedenaście miesięcy sprawował funkcję Moderatora Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Warszawskiej. W sierpniu 2008 roku został skierowany do Parafii Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. na Kole, gdzie jako rezydent świadczy pomoc duszpasterską. 24.06.2019 Ks. Kardynał Kazimierz Nycz odznaczył go przywilejem noszenia rokiety i mantoletu i przyznał mu tytuł kanonika.
(Por. Ks. Zbigniew Godlewski, Dwie opowieści czyli Warszawskie Łagiewniki, Warszawa - Koło 2010, s. 381.)

© Bolesław Szewc

Please publish modules in offcanvas position.